I den nye dokumentarserien «The Viral Delusion» kommer motstemmene fram; leger og forskere som har gjennomskuet narrativet om et virus så farlig at det nødvendiggjør injisering av genmateriale i verdens befolkning.

Dokumentaren går gjennom hele korona-fortellingen og avdekker innledningsvis at sykdommen covid-19 mangler spesifikke kjennetegn som skiller den fra kjente sykdommer som influensa, lungebetennelse etc. Det vi er vitne til er altså en omdøping av kjente lidelser for å skape frykt og aksept for tiltak som var utenkelige for to år siden.

Videre avdekkes hvordan viruset faktisk aldri er påvist i naturen (in vivo), langt mindre i menneskekroppen. Partiklene som får merkelappen «SARS Covid-2-virus» oppstår som et laboratorieprodukt (in vitro) i døende cellekulturer, hovedsakelig fra apenyrer. Og den samme «dødsprosessen» kan skapes i slike cellekulturer uten å tilsette «virus» fra syke mennesker.

Dernest avkles myten om at viruset har blitt «isolert» slik at dets biokjemiske og genetiske egenskaper er kjente. Denne myten baserer seg på en uvitenskapelig bruk av uttrykket «renset» eller «isolert», som dekker over det faktum at denne påståtte sykdomsfremkallende partikkelen aldri ble atskilt fra myriaden av biologisk og genetisk materie i spyttprøvene fra syke.
Konsekvensen er at viruset bare finnes som et computerprodukt (in silico), der enorm datakraft har klippet, kopiert og limt sammen små gensekvenser for å montere et teoretisk genom tilhørende et antatt virus. Dette computergenererte genomet er grunnlaget for alle tester og vaksiner som skal kunne påvise og angripe det antatte viruset. For å si det populært: Vi har med et datavirus å gjøre.
Av dette følger at den såkalte PCR-testen er uegnet til å påvise infeksjon eller sykdom, ettersom den i beste fall kun gjenkjenner det computergenererte genomet.

Videre viser dokumentaren at ideen om asymptomatisk smitte er dårlig fundert. Det fins ikke vitenskapelig belegg for å påstå at friske personer utgjør en trusel mot din helse.

Dernest går dokumentaren inn på behandlingen, og dette er kanskje den delen som er tyngst å ta inn over seg, ettersom så mye av behandlingen har gjort vondt til verre. Bruken av giftige kjemikalier i såkalte antivirale medisiner har tatt mange liv, særlig blant eldre, som også er ekstra utsatt når man går til drastiske skritt som intubasjon og bruk av respirator.
Og så er det vaksinen, som jo ikke er en tradisjonell vaksine, men injisering av en gensekvens i en mikstur som også omfatter ikke-biologisk materie av ukjent opprinnelse og med ditto virkning. Disse forskerne, blant de fremste i verden, har vanskelig for å forstå hvordan det lot seg gjøre å overtale så mange til å injisere noe så potensielt farlig. Og de er helt klare på at en kan endre menneskers arvestoff ved slike injeksjoner.

Til slutt drøftes hva som egentlig forårsaker sykdom, og denne diskusjonen kan kort oppsummeres ved begrepene «germ theory» versus «terrain theory». Så lenge vi holder fast ved den første, er vi i evig krig med mikrobene. Tar vi inn over oss den siste, kan vi begynne å endre våre livsbetingelser til det bedre.

Første episode, som denne omtalen baserer seg på, kan du se gratis her: https://paradigmshift.uscreen.io/