"Vi blir kanskje ikke i stand til å demonstrere effektivitet, eller sikkerhet, for COVID-19 vaksinen". Dette formidler Pfizer-produsenten til sine aksjonærer. Men ikke til pasientene.

Produsentene av mRNA-injeksjonene, populært kjent som korona-vaksiner, har langt på vei sikret seg ansvarsfrihet i sine avtaler med nasjonale myndigheter. Det ser vi av dokumenter som er lekket. Sannsynligvis har også våre helsemyndigheter fraskrevet seg retten til erstatning for vaksineskader i befolkningen.

Mens produsentene kan se bort fra erstatningskrav fra dem som rammes medisinsk, forholder det seg annerledes med dem som ikke får sin profitt: Investorer kan nemlig søke erstatning om produsenten ikke redegjør for risikoen knyttet til deres aksjeinvestering.

Derfor byr produsentenes aksjonærinformasjon på klar tale, slik som Pfizer (Biontech) i dette dokumentet, her i min oversettelse:

"Våre inntekter hviler tungt på salg av vår COVID-19 vaksine, og fremtidig inntekter fra denne er usikker. (...)
Vi blir kanskje ikke i stand til å demonstrere effektivitet, eller sikkerhet, for COVID-19 vaksinen og/eller variantspesifikke avarter for å oppnå permanent godkjenning i USA, UK, EU, eller andre land der vaksinen har fått hastegodkjenning eller betinget godkjenning. (...)
Betydelige bivirkninger kan forekomme under klinisk utprøving, eller til og med etter permanent godkjenning, noe som kan forsinke slik utprøving, forsinke eller forhindre permanent godkjenning eller markedsaksept for alle våre produktkandidater. (...)
Selv om vi oppnår full permanent godkjenning (...), kan det være produktene ikke oppnår nødvendig markedsaksept hos leger, pasienter, sykehus, kreftbehandlingssentre og andre medisinske aktører."

Denne informasjonen gir et mer urovekkende bilde enn det som formidles gjennom helsemyndighetene. For i vår tid blir finansiell risiko grundigere formidlet enn helserisiko. I vår tid handler statens rolle i mindre grad om å beskytte borgerne mot kommersielle interesser: Koronatiden har vist at det er storselskapene som beskyttes mot borgerne.