Så har én av kattene sluppet ut av sekken: Pfizer testet aldri om «vaksinen» hindrer covid-smitte.

Dette kom fram av høringen i EU-parlamentet 10. oktober, der Janine Small, Pfizer’s «president of international developed markets», ble spurt direkte av det nederlandske parlamentsmedlemmet Rob Roos. På spørsmålet om Pfizer testet for hindring av virussmitte før «vaksinen» ble tilbudt markedet, svarte hun rett og slett «Nei».

Den britiske sykepleieren John Campbell, en ortodoks medisiner som fullt og helt bekjenner seg til virusteori og vaksiner, har vansker med å skjule sitt sjokk og sin indignasjon i denne videoen.

De fire dogmer

La oss repetere fire påstander fra våre helsemyndigheter som banet vei for massevaksinering:

  1. Injeksjonene beskytter deg mot smitte
  2. Injeksjonene beskytter deg mot å smitte andre
  3. Injeksjonene hindrer alvorlige symptomer om du likevel blir syk
  4. Injeksjonene gir ingen farlige bivirkninger

Med tiden fremstår disse mer og mer som dogmer. Den første påstanden er ettertrykkelig tilbakevist. Den andre viser seg med dette helt ubegrunnet. Den tredje er verken bekreftet eller avkreftet. Og om den fjerde, bivirkningene, begrenser jeg meg til dette: Din konklusjon avhenger av hvilken informasjon du orker å ta inn over deg.

Asymptomatisk smitte

Så la oss begrense oss til påstand to.
Fram til 2020 var influensarådet enkelt: Er du syk, så hold deg hjemme. Slik beskytter du andre. Vi visste at det var noe som het «inkubasjonstid», noe som innebar at du kunne ha smittet andre før du ble syk selv. Det kalles asymptomatisk smitte, og effekten av fenomenet er omdiskutert. Gjør du et søk, finner du nok av eksperter som mener effekten på folkehelsa er minimal.
Fra 2020 ble imidlertid asymptomatisk smitte oppgradert til selve trusselen: Ikke bare var friske mennesker potensielle sykdomsspredere, men alt disse friske menneskene hadde berørt: dørhåndtak, handlekurver, mobiltelefoner, luften de hadde pustet i ... alt.

Dugnaden

Kuren var injeksjonene, og her var myndighetene smarte: De visste at pålegg om injeksjoner strider mot internasjonale regler og medisinsk etikk. Så de lanserte dugnadsbegrepet: De appellerte til våre beste instinkter; hensynet til vår neste, og - det norskeste av det norske - å løfte i lag. Så folk ble med på dugnaden, de «tok en for laget», de viste ansvar.
Og de som nølte? «Uvaksinerte» manglet tilsynelatende tilstrekkelig med- og ansvarsfølelse til å gjøre det samme, og var derfor en trussel mot folkehelsa. Dessuten opptok de sykehusplasser fordi de ikke var «beskyttet», og var ikke da deres sykdom langt på vei selvpåført?
Pressen var med som myndighetenes talerør. Enhver framgang i «vaksineopptak» ble feiret som en seier for folkehelsen, selv om antall «koronatilfeller» fortsatte å øke og «vaksinerte» vitterlig ble syke - alt dette mot et bakteppe av urovekkende rapporter om alvorlige bivirkninger etter injeksjonene.

Presset

Vaksinepresset på arbeidsplasser, i vennekretser og i familier økte. Folk uten injeksjoner mistet nettverk, oppdrag og ansettelser. De var jo smittefarlige.
Bakenfor lurte Koronapasset, igangsatt i flere land. Uten den siste «vaksineoppdateringen» måtte du som smittefarlig finne deg i begrenset bevegelses- og handlefrihet. Legg merke til at skillet ikke gikk mellom «uvaksinerte» eller «vaksinerte», men i hvilken grad du hadde siste oppdatering eller «booster». Da vår egen regjering i februar 2022 lanserte mulighet for tvungen vaksinasjon, var det flere som våknet: Handlet dette om helse, eller var det et middel til sosial kontroll?

Løgnen

Alle dogmene over ble begrunnet vitenskapelig. Dogme to var altså basert på en løgn: det fantes ikke vitenskapelig belegg for at injeksjonene hindrer virusspredning. Så hvem er løgneren? Er det produsentene, som i sin jakt på enorm profitt ikke avviste forventningene? Er det WHO, som regisserte utrullingen verden over? Er det de nasjonale helsemyndighetene, som gjerne ville tro de hadde verktøyet? Eller er det nasjonalforsamlingene, politikerne som vil vise handlekraft for å bli gjenvalgt? Er det pressen, som sviktet sin oppgave som den fjerde statsmakt og unnlot å stille utidige spørsmål?
Svaret er vel ja på dem alle. Det er slik massen settes i bevegelse. Det er slik en massepsykose igangsettes og næres. Vi har sett det gang på gang i menneskets historie. Og vi er midt oppi det.

For de fleste er det nok ennå et par katter igjen i sekken. For noen av oss har den lenge vært slunken.