Svineinfluensavaksine 1976, 1 alvorlig bivirkning per 100.000 vaksinerte: Vaksinering stanset.
Rotavirusvaksine 1999, 1-2 alvorlige bivirkninger per 10.000 vaksinerte: Vaksinering stanset.
Covid mRNA-vaksine 2021, 1 alvorlig bivirkning per 800 vaksinerte: Vaksinering promoteres offentlig.

I 1976 oppsto det mistanke om økt sjanse for GBS (Guillain-Barré syndrom) som følge av svineinfluensavaksinen. Risikoen ble beregnet til 1 tilfelle per 100.000 vaksinerte. I påvente av ytterligere undersøkelser ble vaksineringen stanset. Man valgte altså å være føre var. I 2003 ble mistanken bekreftet: blant vaksinerte var det økt forekomst av denne sykdommen.

I 1999 trakk myndighetene tilbake anbefalingen av Rotavirus-vaksinen for spedbarn, da man mistenkte at den kunne gi misdannelser i tarmen. Risikoen ble beregnet til 1-2 per 10.000 vaksinerte. Igjen fulgte man føre-var-prinsippet. Videre undersøkelser bekreftet mistanken.

I 2022 promoteres fortsatt Covid mRNA-vaksinen, til tross for at produsentenes (Pfizer og Moderna) egne kliniske undersøkelser avdekket at én av 800 vaksinerte opplevde alvorlig bivirkning. Rådataene fra disse undersøkelsene er ikke gjort tilgjengelig for forskerne. Det er altså kun produsentene som vet hvem av de vaksinerte som typisk ble rammet.