Vi befinner oss i et samfunn vi ikke ønsket.
Rikdom og makt samles på stadig færre hender. Privatsfæren kontrolleres. Friheter vi tok for gitt begrenses. Vi splittes etter vaksinestatus.
Hva gjorde det mulig? Frykt, naturlig nok, men også autoritetstro. En unison presse, sensurert diskurs og gjennomgripende overvåking.
Så der er vi. Hvor går veien videre? Kan vi skille sant fra usant? Finne tilbake til hverandre? Fins det en stemme i oss som kan balansere ytre press? Og er det autoritære samfunn virkelig en nødvendig mellomstasjon i menneskets utvikling?

Dette er den egentlige koronatesten.