Dødeligheten øker i Norge, og har gjort det lenge. I 2020, da vi var «ubeskyttet» mot korona, var dødeligheten lav. Høsten 2021, da folk flest var blitt «beskyttet», økte dødeligheten. Og den stiger ...

Det så lyst ut

fig1 aarlig doedsandel 2015 2022Fig 1. Klikk for størreTallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at vi i flere tiår har senket dødsandelen i Norge (altså dødsfall målt mot folketall), til tross for en aldrende befolkning. I figur 1 ser du at året 2015 ga 797 dødsfall per 100.000 innbyggere. Andelen falt til et historisk lavnivå i 2019, med 755 dødsfall per 100.000. «Koronaåret» 2020 hadde nesten like lave dødstall.
Sommeren 2021 så det lovende ut: Kanskje skulle også «vaksineåret» by på lave dødstall? Slik gikk det ikke.

Høsten 2021

fig2 kvartalsvis doedsandel 2015 2022Fig 2. Klikk for størreNår vi bryter ned tallene kvartalsvis (figur 2), ser vi at dødsandelen økte høsten 2021. Den påfølgende vinteren ble den verste siden 2015. Og sommermånedene 2022 viste en dødsandel på nivå med vintrene tidligere år.

Et fryktelig 2022

fig3 ukentlig doede 2015 2022Fig3: Klikk for størreBrutt ned på uker (figur 3) blir bildet enda klarere. Her har vi ikke folketall å måle dødsandel mot, men dødstallene fra SSB avdekker utviklingen: 18 måneder med vekst i dødsfall. Særlig ille er de siste ukene i 2022. Det lover ikke godt for det nye året.

Overdødelighet

Det er ingen tvil om at vi opplever overdødelighet, altså flere døde enn demografisk utvikling tilsier. Selv om befolkningen øker og eldes, forklarer dette kun en liten del av økningen i dødsfall. Vi har en begrenset befolkningsøkning grunnet lavt fødselsoverskudd. Og eksempelvis aldersgruppen 80+ har ingen dramatisk andelsøkning (fra 4,27% i 2015 til 4,44% i 2022).
Beregning av overdødelighet er et komplisert regnestykke med mange forutsetninger, så det overlater jeg til andre. Folkehelseinstituttet (FHI) kan vi bare glemme i den sammenheng; de sluttet å rapportere dødelighet høsten 2022, angivelig av budsjettmessige grunner.

Pressen tier

Husker du hvordan vi i 2020-21 ble vi bombardert med tall for «tilfeller», sykehusinnleggelser og død? Mot slutten av 2022, da tallene fra SSB for første gang viste overdødelighet, var statistikkene og grafene borte fra pressens forsider.
Det var ikke noe stort tap; oppslagene deres var basert på ukesstatistikken til FHI, en statistikk med ganske ville antakelser om «tilfeller» og dødsårsaker.
SSBs statistikk baserer seg ikke på antakelser, men ubestridelige fakta om befolkningsutviklingen. Og da trer bildet av overdødeligheten fram, synlig for alle som ønsker å se.
Så hvorfor preger ikke denne utviklingen avisenes forsider? Fortielsen er på ingen måte særnorsk. I EU og UK har eksperter lenge forundret seg over at en overdødelighet på 10-20% ikke er av interesse for mainstream media.

Kanskje er det lagt lokk over dette. Men det bobler ...