Statsansatte flykter fra det offentlige helsevesenet gjennom arbeidsgivers helseforsikring. Skatteyterne betaler dem ut av køen.

Helsevesenet er i knestående etter skadene staten påførte befolkningen i koronatiden. Ett av sju årsverk brukes nå i helse- og omsorgstjenesten, men helsekøene øker. Mye tyder på at vi er på vei mot et helsevesen etter USA-modellen, der en må betale seg ut av et offentlig helsevesen på sparebluss. Statlige norske selskaper har sett det lenge, og de ansatte forlater det synkende skip.

Avisen Klassekampen har kartlagt at nesten halvparten av statsselskapene har privat helseforsikring for sine ansatte. Mens én av åtte nordmenn har privat helseforsikring, er altså andelen langt høyere i denne delen av befolkningen.

La oss trekke pusten og dvele litt ved dette:
Statsansatte er satt til å tjene folket, blant annet ved å opprettholde en retts- og velferdsstat. Derfor lønnes de av den øvrige befolkningens innbetaling av skatter og avgifter (da enhver offentlig ansatt jo er netto skattemottaker).
Så forlater de systemet de skal opprettholde - og sikrer seg, for folkets regning, tjenester som ikke kommer øvrige innbyggere til gode.

Hva skal vi kalle dette? Til sjøs heter det vel mytteri. For det er lenge siden kapteinen forlot skuta, og mannskapet følger etter. Vi andre får klamre oss til masta.