Alle land hevder at deres vaksineanbefalinger er basert på evidensbasert medisin. Er det ikke da foruroligende når anbefalingene spriker så til de grader?

La oss se på myndighetenes anbefalinger i tre land per april 2023:

Så hvis det vitenskapelige grunnlaget er det samme, hva er det som forklarer spriket? Politikk, selvsagt.
Vi må huske at dette er politiske beslutninger i de enkelte land, også i Norge. Og overalt følger flertallet anbefalinger som spriker i alle retninger, i tillit til at akkurat deres politikere vet best ...