Det begynner nå å bli klart, for alle som vil se, at dødeligheten stiger med antall koronavaksiner. Dette eksempelet er en av mange fremstillinger av offisielle data som illustrerer dette (grafen er satt sammen av Jarle Aarstad).

overdodelighet mot vaksineopptak

Oversikten er ganske enkel: Jo høyere opp et land vises i grafen, desto større er overdødeligheten. Og jo lenger til høyre landet er plassert, desto større har vaksineopptaket vært.

Normalt etter en «pandemi» skulle alle landene befinne nedenfor 0-steken på fremstillingen, da folk ikke kan dø flere ganger: En sykdomsbølge der de svakeste har falt bort, etterfølges av en periode med færre dødsfall enn normalt (såkalt underdødelighet).

Men det er ikke det vi ser her. Disse dataene, innsamlet fra slutten av 2021 og til august 2023, viser tre forhold:

  1. Forventet post-pandemisk underdødelighet finner sted i tidligere østblokkland med lavt vaksineopptak: Romania, Bulgaria, Slovakia, Litauen, Kroatia, Ungarn, Tsjekkia etc.
  2. Overdødelighet finner sted i vesteuropeiske land med høyt vaksineopptak. I tillegg til Norden gjelder dette folkerike nasjoner som Tyskland, Frankrike og Spania.
  3. Små nasjoner med ekstrem dødelighet har svært høyt vaksineopptak: Irland, Portugal, Malta og Island.

Enkelte land føyer seg ikke inn i mønsteret. Italia og Belgia ser ikke ut til å ha overdødelighet, tross høy andel fullvaksinerte (om lag 75%) og boostervaksinerte (35-40%). Det ville være interessant å vite om eventuelle forskjeller i vaksinetyper kunne forklare dette.

Sverige er interessant. Det er det landet med forventet post-pandemisk underdødelighet som har høyest andel fullvaksinerte (70%). Men få svensker har latt seg friste til boostervaksiner, så dette er muligens noe av forklaringen. Sverige er dessuten et av de svært få landene som ikke stengte ned samfunnet, og som derfor sparte befolkningen for helseplagene nedstengninger forårsaket.

Samlet illustrerer grafen imidlertid det som har vært tydelig ganske lenge: Offisiell statistikk viser at «vaksineflinke» land har høyest overdødelighet.

Så hvorfor preger ikke dette i nyhetene? Det er lagt lokk på saken. Det er politikerne, ikke helsemyndighetene, som fastsatte tiltakene mot den såkalte koronapandemien, herunder utbredelsen av en hastegodkjent vaksineteknologi av helt nytt kaliber. Når det nå blir klart hvilket feilgrep det var, er det ingen politisk vilje til å belyse disse sammenhengene.