Avtalen mellom Pfizer og EU, som er egnet til å frita produsenten for ansvar, er nå lekket. Hvor stor tror du sjansen er for at Norge inngikk en lignende avtale?

Avtalen mellom Pfizer og EU kan du laste ned her https://t.co/3fJU0CZWn6.

På side 48-49 kan vi blant annet lese (her i min oversettelse):
Den deltakende medlemsstat anerkjenner at Vaksinen (...) blir utviklet raskt, grunnet nødssituasjonen knyttet til Covid-19.
Den deltakende medlemsstat anerkjenner (...) at den langsiktige effekten og effektiviteten av Vaksinen for øyeblikket ikke er kjent og at det kan forekomme bivirkninger som for øyeblikket ikke er kjent.

Disse formuleringen er selvsagt ment å beskytte produsenten mot skadevirkningene produktene forårsaker. Antakelig er de godt egnet til det.