Mot slutten av 2021 ble det en utbredt oppfatning at uvaksinerte var mer utsatt for covid-19 enn vaksinerte. Er det opplagt?

Årsskiftet 2021/22 ble det etablert som faktum at "uvaksinerte" fylte opp landets sykehussenger. For mange bekreftet dette ikke bare vaksinens beskyttende effekt, men også synet på vaksinefrie som uansvarlige egoister.

"Nå er Benjamin fullvaksinert", jublet NRK på nyåret, og siterte den nyomvendte vaksineskeptikeren: – Det var mest egoisme.

De vaksinefries påståtte sykdoms- og smitterisiko var ved årsskiftet lansert som hovedbegrunnelse for nedstengningen, slik avisen Klassekampen uttrykte det i lederartikkel 16/12-2021:
"Det er fortsatt flere hundre tusen uvaksinerte i Norge. Dersom strategien nå er å fordele dem jevnere utover året i landets sykehussenger, må vi ha strenge tiltak i lang tid."

Blir vaksinefrie oftere innlagt på sykehus?

Bakgrunnen for dette narrativet er Folkehelseinstituttets ukerapporter, som oppsummerer tilgjengelige helsedata, blant annet oversikt over sykehusinnlagte og døde som følge av covid-19. De viser at vaksinefrie er overrepresentert blant sykehusinnlagte "med covid-19 som hovedårsak".
Det er altså kun pasienter med denne diagnosen som ligger til grunn for konklusjonen. I 2021 fikk om lag 800 sykehusinnlagte denne diagnosen. De utgjorde færre enn 1% av sykehusinnlagte totalt.
Hvorfor denne innsnevringen, og med hvilke konsekvenser? En viktig reservasjon mot vaksinering er nettopp usikkerhet knyttet til diagnostisering av covid-19, eksempelvis med PCR- eller antigentester.
Denne tvilen kunne enkelt unngås ved å utvide utvalget i FHIs statistikk. Om vi for eksempel kjente andelen vaksinefrie sykehusinnlagte uansett årsak, ville vi lettere kunne enes om effekten av vaksineringen: Om de vaksinefrie utgjør 10% av befolkningen, men 15% av sykehusinnleggelser uansett årsak, styrkes FHIs konklusjon. Utgjør de 5%, svekkes den.
En slik praksis ville dessuten fange opp positive og negative vaksinevirkninger, ettersom de vaksinefrie utgjør kjernen i all medisinsk utprøving: kontrollgruppen. Så om vi ønsker å kjenne vaksineringens bidrag til folkehelsen over tid, må vi måle mot gruppen som ikke deltok.

Er uvaksinerte mer utsatt for død?

FHIs rapporter inneholder ikke påstander om at vaksinefrie har større dødsrisiko enn vaksinerte. For det første er det svært problematisk å snakke om korona-dødsfall over hodet, noe FHI påpeker: "Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19."
For det andre har vi den samme usikkerheten nevnt over: Hvorvidt en PCR-test dokumenterer faktisk infeksjon.

Det er derfor viktig at konklusjoner om covid-19-relatert sykdom og død baseres på et bredest mulig diagnosegrunnlag, og at vi har en kontrollgruppe stor nok til å gi gode konklusjoner.