Som ledd i undersøkelsen av covid 19-vaksinens effektivitet og sikkerhet sendte jeg kronikk til to aviser i hver ende av det politiske spekteret. Som ventet trykker ingen av dem innlegg som kan så tvil om injeksjonenes effektivitet og sikkerhet.

Først sendte jeg Klassekampen en forkortet versjon tilpasset deres grense på 5.000 tegn, som du kan laste ned her. Da jeg ikke hørte fra dem innen den uken de satte som akseptfrist, sendte jeg Aftenposten både den korte og en lengre versjon på 10.000 tegn, som du kan laste ned her. Aftenposten svarte dagen etter at de ikke «fant plass».

Dette bekrefter inntrykket fra våren 2020 til nå: Dagspressen gir i liten grad plass til stemmer som stiller spørsmål ved myndighetenes koronafortelling. De målbar ukritisk FHIs ukerapporter og kvernet dem til klikkvennlige ramaskrik i perioden da vi ikke hadde overdødelighet i landet. Men fra høsten 2022, da dødstallene begynte stige, var det ikke interessant lenger.

Vi har dessverre en dagspresse som gir nytt innhold til uttrykket «Den fjerde statsmakt»: Ikke som korrektiv til staten, men som redskap for den.