Koronaperioden viste oss hvor enkelt det er å stenge samfunn. Og hvor maktesløse institusjonene som skal begrense enkeltpersoners makt er når frykten herjer.

Den 19. mars 2020 offentliggjorde britiske helsemyndigheter at de ikke lenger anså Covid-19 som en særdeles farlig infeksjonssykdom (high consequence infectious diseases), grunnet lav generell dødelighet.

Hva skjedde i UK og andre vestlige land da myndighetene likevel stengte ned? Det står klart at det gikk politikk i saken, mange steder uten at helsemyndighetene var enige i tiltakene. Videre at det i mange tilfeller var en liten klikk byråkrater og politikere som dikterte nedstengningen.

I Norge var det en firerbande, skal vi tro Truls Melhus fra KrF i Hammerfest. Sammen med kolleger fra andre partier dro han vinteren 2021 til Stortinget for å høre hva de folkvalgte begrunnet nedstengningen med. Det var det ingen som kunne forklare, da det ble bestemt av statministeren, helseministeren - og Espen Nakstad og Bjørn Gullvåg, henholdsvis assisterende direktør og direktør i Helsedirektoratet. Se det korte klippet der han forteller om sitt møte med politikerkolleger på Stortinget. Klippet er hentet fra filmen «Norge våkner! Ble vi lurt?»

I Tyskland er det nå avdekket at det var én person som ser ut til å ha oppgradert Covid-19 til en alvorlig trusel for nasjonen. Frigitte dokumenter avdekker at Robert-Koch-Institut, som er underlagt helsemyndighetene, den 17. mars 2020 skal oppgradere Covid-19-risikoen til «høy» så snart (personnavn overstrøket i dokumentene) gir signal til det.
Steigan.no har en omtale av saken her

Forhåpentlig vil disse og lignende avsløringer vise oss hvor skjørt demokratiet er når frykten slår rot, og hvor enkelt det er å tilsidesette nasjonalforsamlingen når et handlekraftig mindretall tar styringen.