Dette videominnet fra galskapens år 2020 er for meg en trist påminnelse om vår vilje til å la oss kue av et kontrollerende mindretall. Klippet er hentet fra Tyler Durden.

I løpet av dette året fantes pålitelig informasjon om at dødsrisikoen var vilt overdrevet, at overdødeligheten i april var forårsaket av panikkslagent sykehuspersonell, at ansiktsmasker kun var til skade for bæreren og at spriting av kroppen økte kreftrisikoen.

Det ser ut til at vi har en usvikelig tendens til å underkaste oss enhver autoritet som utpeker vår fiende; i dette tilfellet en teoretisk partikkel i form av en gensekvens generert av en datamaskin.