Hvordan kan det ha seg at vaksinerte ikke er bedre beskyttet mot smitte og sykdom når vaksinen er "95% effektiv"? Fordi dette tallet fremkommer etter et enkelt talltriks.

Den påståtte vaksineeffektiviteten på 95% var en viktig grunn til at landene godkjente vaksiner som ikke er tilstrekkelig utprøvd. De fleste vil vel anta at tallet innebærer at man er 95% bedre beskyttet mot smitte og sykdom dersom man tar vaksinen. Det er svært langt fra sannheten.

Pfizers talltriks

Påstanden om 95% effektivitet oppsto etter vaksineprodusenten Pfizers egne undersøkelse. De fastslo at 0,88% av de uvaksinerte ble smittet, mens 0,04% av de vaksinerte opplevde det samme. Det var altså svært liten smitterisiko i begge grupper, og den absolutte risikoreduksjonen var 0,88-0,04=0,84%. Dette er den reelle beskyttelsen vaksinen tilbyr, i henhold til produsenten: mindre enn én prosent.

Det tallet er jo lite egnet til å imponere, så Pfizer operer i stedet med den relative beskyttelsesgraden i følgende talltriks: Den absolutte beskyttelsesgraden på 0,84 dividert på den absolutte beskyttelsesgraden blant vaksinerte. Og vipps får du 0,84/0,88=95,4%. Og det høres jo skikkelig effektivt ut.

Relativ og absolutt beskyttelse

Man bruker altså ikke tallet for absolutt risikoreduksjon, men relativ risikoreduksjon, som er noe helt annet. Dette er et kjent triks blant legemiddelprodusentene, og FDA (legemiddelverket i USA) anbefaler at det er absolutt risikoreduksjon som skal benyttes. Hvordan myndighetene kan bruke en slik undersøkelse som beslutningsgrunnlag, er vanskelig å fatte. Når en har et utvalg med under 1% smitterisiko, oppnås et tilsynelatende «kjemperesultat» som en matematisk nødvendighet, så lenge en bruker relativ risikoreduksjon. Resultatet kjenner vi: Det er 95% som har festet seg, godt hjulpet av mediene. Mon tro om våre politikere kjente talltrikset som lå til grunn?