Koronatesten.no er et privat initiativ fra en bekymret far og bestefar ved navn Kim Borgen.

Etter mitt skjønn innførte koronatiltakene en innsnevring, ikke bare i det offentlige menings- og handlingsrommet, men også i oppmerksomheten til hver og en av oss.
Denne fryktbaserte innsnevringen kan føre oss mot et samfunn vi ikke ønsker. Vi ser tendensen i sensuren av avvikende meninger, politikere som styrer gjennom befalinger, og en samstemt presse.
Den såkalte smittevernstaten kan være døren til et totalitært samfunn. I så fall er dessverre velmenende helsepersonell nøkkelen.

Kanskje kan dette nettstedet være et beskjedent bidrag til motkraften – mot frykten, underkastelsen og ensrettingen.